Up to 3.9 miles

£4.95

Armscote

Blackwell

Burmington

Darlingscote

Halford

Honington

Idlicote

Shipston-on-Stour

Stretton-on-Fosse

Tidmington

Tredington

Willington

Within 4-6.9 miles 

£6.95

Admington

Alderminster

Aston Magna

Brailes

Cherington

Ebrington

Ettington

Fulready

Ilmington

Long Compton

Moreton-in-the-Marsh

Newbold-on-Stour

Oxhill

Paxford

Sutton-under-Brailes

Stourton

Todenham

Whatcote

Whichford

Winderton

Wolford

Within 7-9.9 miles 

£8.95

Ascott

Blockley

Chipping Campden

Epwell

Hidcote

Little Compton

Mickleton

Preston-on-Stour

Quinton

Sibford

Tysoe

Within 10-13 miles 

£12.95

Edgehill

Hornton

Kingham

Long Marston

Shenington

Stratford-upon-Avon